Hyresvillkor

Bokning

1.Bokning sker för tillfälligt vid förfrågan till oss, antingen via telefon eller vår mejl.

2. Bokningen är bindande så fort bokningsavgift är betald. Personuppgifter Ni lämnar behandlas konfidentiellt.

3. Om du inte betalar bokningsavgift i tid så har vi rätt att avboka din bokning. Om du missar betalningen av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna vid avbokning.

4. Om ägaren avslutar uthyrning genom Vita Kusten Properties på grund av försäljning av bostaden eller annan orsak före hyresperioden inletts, så att tillträde inte längre kan ske, kommerVita Kusten Properties att erbjuda hyresgästen möjlighet att hyra annan bostad varvid avräkning sker beträffande belopp som inbetalats av hyresgästen. Kan hyresgästen inte godta annat hyresobjekt förfaller hyresavtalet och belopp som inbetalats av hyresgästen återbetalas till den

Betalning

1.Betalning sker på faktura som skickas på mejl. Vid bokningstillfället vid veckouthyrning skall 25% av boendet betalas in resterande 75% ska betalas senast 60 dagar före ankomstdatum

2. Sker bokningstillfället inom 60 dagar före ankomst gäller 100% betalning.

3. Vid bokningstillfället skickas en bokningsbekräftelse, faktura och hyresvillkor.

4. I samband med bokning godkänner hyresgäst aktuella hyresvillkor

Avbokning

1.Avbokning görs skriftligen till hyra@vitakustenproperties.se. Vita Kusten Properties har skyldigheten att bekräfta avbokningen skriftligen via e-mail. 

2. Vid avbokning som sker tidigare än 61 dagar före avtalad ankomstdag, betalas en avbokningsavgift motsvarande bokningsavgiften.

3. 50% återbetalning inom 30 dagar till 60 dagar innan ankomst mot uppvisande av läkarintyg.

4. 0% återbetalning inom 30 dagar innan ankomst

Incheckning / utcheckning

1.Incheckning: efter 17.00 – 20.00. Eller enligt överenskommelse vid bokning.

2. Utcheckning: innan 10.00. Eller enligt överenskommelse vid bokning.

3. In-/ utcheckning sker personligen av Vita Kusten Properties.

4. Incheckning som sker mellan 20.00-08.00 debiteras hyresgäst 20-50€ extra

5. Vid incheckning betalas deposition 100-400€ beroende på semesterbostad. Efter godkänd besiktning får hyresgäst tillbaka sin deposition. Besiktning görs i samband med städning och hyresgäst får tillbaka sin deposition inom 1-2 veckor efter avslutad hyresperiod.

6. Enligt spansk lag ska samtliga hyresgästers passkopior vid incheckning överlämnas till Vita Kusten Properties för att vidare rapportera hyresperiod till Guarda Civil. Hyresavtal innehåller endast in-/ utcheckningstider.

Rättigheter och skyldigheter

1.Vid eventuella klagomål på bostaden och dess skick måste hyresgästen rapportera dessa omgående efter ankomst via mejl till hyra@vitakustenproperties.se med bifogade bilder så att vi får möjlighet att rätta till dom. I annat fall ses bostaden överlämnad i gott skick och går därmed inte att reklamera i ett senare skede.

2. Om en eventuell skada/brist vid ankomst eller under hyresperiod gör att hyresgästen ej kan bo i semesterbostaden hjälper Vita Kusten Properties med att hitta ett likvärdigt semesterboende för aktuell hyresperiod.

3.Vita Kusten Properties tar inget ansvar för de klagomål som hyresgästen kan tänkas ha mot ägaren av bostaden, då Vita Kusten Properties endast verkar som ombud.

4. Hyresgästen ska kontaktaVita Kusten Properties senast 14 dagar ankomst och meddela ankomst- och avresetid. Vid oundviklig försening på ankomstdagen ska hyresgästen meddela detta till hyra@vitakustenproperties.se eller smsa till +46 739 510 933. Om hyresgästen inte har meddelat oss om förseningen kan vi inte hållas ansvariga och ytterligare debitering av nyckelutlämning sker.

5. Du måste vårda bostaden väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Hyresgästen är skyldig att lämna bostaden i samma tillstånd som när den tillträddes. Hyresgästen ansvarar ekonomiskt för alla skador som uppstår på bostaden eller dess inventarier. I första hand dras belopp från erlagd deposition

6. Hyresgäst får inte använda bostaden till annat än semester, om inte annat avtalats vid bokning.

7. Semesterbostaden med tillhörande tomt får endast bebos av det antal personer som är tillåtet och ska namnges vid bokning, inklusive barn oavsett ålder.

8. Städning, lakan och handduks tvätt ombesörjer särskild personal och detta betalas som ett tillägg till hyresbeloppet av hyresgästen.

9. Vid bokning av bostad veckovis ingår 50€ el konsumtion per vecka. Vid bokning av bostad månadsvis ingår 100-150€ el konsumtion per månad.

Extra ordinära händelser

1.Vid Force majure t.ex. vid krig, natur- och föroreningskatastrof, epidemier, gränsstängning, trafikförhållanden, avbrott i valutahandeln, strejk eller vid liknande uppkomna situationer då hyresavtalet inte kan genomföras eller i väsentlig grad kan försvåras besitter  Vita Kusten Properties till att annullera aktuellt hyresavtal. I en sådan uppkommen situation kan EJ bostadsägaren eller Vita Kusten Properties till ansvar för eventuell skada som åsamkas hyresgästen.

2.Vita Kusten Properties eller husägaren kan ej göras ansvariga för stöld som drabbar hyresgästens privata egendom eller liknande. Detsamma gäller för insektsangrepp på bostaden eller tomten.

Semesterboendet

1.Om EJ annan överenskommelse förhandlats fram – får semesterboendet inte användas till annat bruk än för semester.

2.Semesterboendet med tillhörande tomt får endast bebos av det antal personer som är tillåtet och ska samtliga namnges vid bokning inklusive medföljande barn oavsett ålder.

3.I fallet det bor fler personer än vad som angivits i hyresavtalet, eller om hyresgästen har parkerat husvagnar/ husbilar/ anlagt tält eller liknande på eller vid sidan av semesterboendets tomt, har Vita Kusten Properties eller husägaren rätt att avvisa de individer som EJ har namngivits. I fallet hyresgästen ej följer anvisning (inom 24 timmar) har Vita Kusten Properties eller husägaren rätt att upphäva hyresavtalet med omedelbar verkan utan ytterligare varningar

4.Avhysningen innebär samtidigt att hyresgästen har förverkat rätten att återfå hyresbelopp och deposition.

5.Eventuell avresa från semesterbostaden innan hyresperiodens utgång sker på hyresgästens egen bekostnad och risk. Hyresgästen kan således inte häva hyresavtalet eller ställa krav på återbetalning.

6.Husdjur är endast tillåtna i vissa semesterbostäder. Det framgår i så fall i objektbeskrivningen.

7. Vita Kusten Properties husägaren kan inte garantera att det tidigare inte funnits husdjur i boendet eller att husägaren själv inte har husdjur. Vita Kusten Properties ansvarar inte för hyresgästens eventuella allergiska reaktioner.

8.Bullerstörning. Hyresgästen kan under hyresperioden oväntat utsättas för buller och oväsen från tex. trafik/ byggarbeten eller liknande. Varken Vita Kusten Properties eller husägaren kan göras ansvariga för detta.

9.Internetanslutning / bredband erbjuds i de flesta av våra boenden. Det anges i respektive fastighetsbeskrivning.

10.Vita Kusten Properties eller husägaren kan ej hållas ansvariga för kabelproblem, signal/ antennproblem eller andra eventuella problem gällande täckning och datamängd.

11.Rökning inomhus i semesterbostad är ej tillåtet. Vid överträdelse av rökning inomhus debiteras en avgift på 400€ för sanering av aktuell bostad.

12.Pool och poolområden – Hyresgästen måste följa de anvisningar som finns gällande privat pool eller regelverk som ges i anslutning till gemensam områdespool. Hyresgästen är själv ansvarig för vistelse i och bredvid poolen. Barn får exempelvis i gemensamma poolområden endast uppehålla sig där i vuxet sällskap.

× Säg hej!
%d bloggare gillar detta: